Sekolah Lestari-Anugerah Alam Sekitar membudayakan pendidikan alam sekitar dengan menerapkan nilai murni alam sekitar dalam aspek pengurusan, kurikulum, kokurikulum dan penghijauan secara berterusan bagi mewujudkan amalan hidup yang selaras dengan konsep pembangunan lestari.Pendidikan Alam Sekitar ialah pembelajaran untuk memeahami interaksi manusia dengan alam sekitar dan bagaimana alam sekitar diuruskan dengan bijaksana dan bertanggungawab ke arah kelestarian hidupan dibumi, Proses ini melibatkan pendidikan tentang alam sekitar melalui alam sekitar dan untuk alam sekitar.

SEKOLAH DALAM TAMAN

SEKOLAH DALAM TAMAN

Tuesday, March 23, 2010

KEMPEN PENJIMATAN TENAGA ELEKTRIK DAN AIR

Mulai1 Mac 2010, semua warga SKSU perlu menjadi lebih lestari dalam penggunaan tenaga elektrik dan air.  Lampu hanya boleh dipasang jika perlu dan selewat-lewatnya jam 9 pagi.  Bagi membantu pencahayan yang cukup di kelas, penggunaan warna langsir yang cerah adalah digalakkan.
     Kipas hanya boleh dipasang mulai jam 9 pagi. 
 Peraturan dan kempen ini juga melibatkan semua kelas dan bilik-bilik khas.
Kelas atau bilik khas yang gagal mematuhi kempen dan peraturan ini akan dikenakan denda sebanyak RM5.

Penggunaan air juga perlulah berhemah.  Gunakan seperlu yang mungkin.  Gunakan bekas seperti botol air atau baldi untuk menyiram tanaman di sudut lestari anda.
Pastikan anda menutup air pili yang telah digunakan ketika di tandas, singkin kantin dan surau.
Jadi..., berlestarilah dalam pergerakan anda.

No comments:

Post a Comment